• Szkoła zamknięta - rekrutacja trwa

     •  

      Rekrutacja: zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII drogą mailową: jaroslawiecszkola@wp.pl

      Prosimy podać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia oraz adres zamieszkania. Pozostałe formalności - po powrocie do szkoły.

      W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr tel. 695 815 549

     • Dostęp do dziennika Librus

     • Szanowni Państwo

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, nauczyciele przekazują informację dla rodziców i uczniów wykorzystując do tego dziennik elektroniczny Librus.

      Osoby, które nie mają dostępu do dziennika, a chciałyby go uzyskać prosimy o taką informację. Możliwości jest kilka:

      - zadzwonić do sekretariatu szkoły tel. 84 611 20 28 lub 695 815 549,

      - wysłać wiadomość na naszym profilu FB,

      - poprosić o przekazanie wiadomości przez osobę, która posiada dostęp do systemu Librus, pisząc do administratora szkoły.

       

      Pozdrawiam

      Marcin Margol

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

       

      11 marca 2020

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:poradni psychologiczno-pedagogicznych;specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodkówrewalidacyjno-wychowawczych;przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.Uczniu,pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki.

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań: dziennik elektroniczny;strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

      Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • Pokaz Leonardo da Vinci

     • 27 lutego 2020 roku uczniowie klas IV – VII uczestniczyli w interaktywnych pokazach poświęconych wynalazkom Leonarda da Vinci. Zajęcia prowadzili p. Joanna i p. Robert Bejda, dzieci miały możliwość osobistego sprawdzenia funkcjonowania i zastosowania części mechanizmów i urządzeń wynalezionych kilka wieków temu. Uczniowie przez zabawę i doświadczenie przyswoili wiedzę z różnych dziedzin, m.in. historii, techniki, plastyki, matematyki, fizyki, przyrody. Uczestnicy zajęć w praktyce zobaczyli jak wykorzystywane są prawa fizyki oraz samodzielnie mogli zbadać, jak działa każdy z eksponatów.

      Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pokaz Leonardo da Vinci.

     • Rekrutacja 2020/2021

     • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I 

      w roku szkolnym 2020/2021

       

       

      Prosimy Rodziców zainteresowanych naszymi oddziałami przedszkolnymi lub zapisem dzieci do klasy I o pobranie wniosku ze strony szkoły lub sekretariatu i zwrot wypełnionych dokumentów do placówki.

      Rekrutacja trwa od 02.03.2020 do 27.03.2020.

       

      Zarządzenie Wójta Gminy Sitno w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego.

      Zarzadzenie_Nr_6-2020.pdf

       

      Załączniki:

      1. Karta zapisu do oddziału przedszkolnego KARTA_ZGLOSZENIA.pdf
      2. Karta zapisu do klasy I KARTA_ZAPISU_DZIECKA_DO_KLASY_I_SZKOLY_PODSTAWOWEJ.pdf​​​​​​​
     • Zebranie z rodzicami

     • Zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 14 lutego.

      Zebranie ogólnie na sali gimnastycznej:

      godz. 15.00 - oddziały przedszkolnegodz

      godz. 16.00 Szkola Podstawowa,

      następnie w klasach spotkanie z wychowawcami.

      Zapraszamy.

     • Zmiana stawki żywieniowej na rok 2020

     • Informujemy, że w wyniku przetargu na posiłki w roku 2020 wygrała firma
      PHU Karol Toniak, Nowa Kolonia Horyszów Polski

      Wpłaty za dożywianie za miesiąc styczeń rodzice zobowiązani są wpłacić do dnia 05.02.2020 r. na podane konto bankowe:  Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu Numer rachunku bankowego(NRB) 27 9644 1046 2004 4600 4581 0003

       w szkole podstawowej stawka dzienna –  5,00 zł

      w oddziale przedszkolnym stawka dzienna –  7,00 zł

      śniadanie – 2,00 zł

      podwieczorek – 1,50 zł

      obiad dwudaniowy – 3,50 zł

     • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     •  

      Jarosławiec, 12.12.2019 r.

      Szkoła Podstawowa

      im. Marii Dąbrowskiej

      Jarosławiec 190, 22-424 Sitno

       

      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

       

       

      Numer sprawy SP/PW/492/11/2019

      Nazwa zadania: Dostarczania gorących posiłków do szkoły na rok 2020.

       

      Działając na podstawie art.91.1 – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

       

      PHU Karol Toniak, Nowa Kolonia Horyszów Polski 48, 22-424 Sitno

       

       

      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

      1. PHU Karol Toniak, Nowa Kolonia Horyszów Polski 48, 22-424 Sitno

      Punktacja: Cena oferty 242 800,00zł: 60 punktów, czas dostawy 30 min: 30 punktów, doświadczenie technologa żywienia zbiorowego: miesięcy: 10 punktów.

      Razem: 100 punktów

       

       

      1. Gościniec pod Akacjami, Bogdan Auguściński S.K.A. Adamów 8F, 22-442 Adamów

      Punktacja: Cena oferty 256 500,00zł: 57 punktów, czas dostawy 28 min: 30 punktów, doświadczenie technologa żywienia zbiorowego: 84 miesięcy: 10 punktów.

      Razem: 97 punktów

       

       

      1. Prywatna Nauka Jazdy Tadeusz Pieczykolan ul. Piłsudskiego 29,22-400 Zamość

      Punktacja: Cena oferty 250 760,00 zł: 59punktów, czas dostawy . 30 min: 30 punktów, doświadczenie technologa żywienia zbiorowego 49 miesięcy: 10 punktów.

      Razem: 99 punktów

       

       

       

      Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na   2020 r.

      Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.20.12.2019 r.

       

     • FERIE ZIMOWE !!

     • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na ferie zimowe w
      2020r. W ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
      dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
      Społecznego Rolników.

      Kosz jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus + KOSZT TRANSPORTU


      Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16
      roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej
      jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym
      zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe
      oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź
      emeryturę z KRUS. Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne,
      najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

      Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

      1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie
      rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych –
      obowiązkowo.

      2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi
      wymogami.

      3. Podpisane oświadczenie o RODO

      Miejsce wypoczynku:

      Sądelska 90A, 34-531 Murzasichle

      Termin:

      1) 13.01.2020-22.01.2020

      DANE KOORDYNATORA :

      Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
      biuro w Krasnymstawie:
      ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
      tel/fax: (82) 576 14 16 e-mail: mar_gol1@op.pl
      osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

      karta_kwalifikacyjna.pdf

      Zal._3_oswiadczenie.doc

      Oswiadczenie.docx​​​​​​​

     • Aktualne godziny dowozu.

     • p. Stanisław Bohacz

       

      6:45 Sitno, 7:10 Cześniki Górne, 7:20 Niewirków,7:30 Cześniki Szkoła, opiekun K. Gontarz

      7.25 – Cześniki,7:30 Boży Dar,7:40 Jarosławiec, opiekun K. Gontarz 

      Powroty
      13:30 ( poniedziałek, wtorek, piątek) –  Jarosławiec, Boży Dar, Cześniki, opiekun Kulas lub Kapusta

      13:45 (środa, czwartek) - Jarosławiec, Boży Dar, Cześniki, opiekun Kulas lub Kapusta

      15:10 - Jarosławiec, Karp, Miączyn, Jarosławiec, Boży Dar, Cześniki, Miączyn, Sitno, opiekun E. Gontarz

     • Informacja przetargowa na dożywianie 2020

     • Jarosławiec, 18.11.2019 r.

       

      Numer sprawy: SP/PW/492/11/2019

      Nazwa zadania: Usługa dostarczania gorących posiłków do szkoły na rok 2020.

       

      I.  Nazwa i adres zamawiającego

      Nazwa Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

      Jarosławiec 190, 22-424 Sitno

      Tel. 846112028

      E-mail: jaroslawiecszkola@wp.pl

       

      II. Tryb udzielenia zamówienia

      Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Tekst jednolity: DzU z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami. Zmiana: Dz.U. z 2016 r., poz. 1020. Zamówienie przeprowadzane jest na podstawie Art. 138o – usługi społeczne.

       

      III. Opis przedmiotu zamówienia

      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

       

      Przedmiotem zamówienia jest: Usługa dostarczania gorących posiłków do szkoły na rok 2020.
       

      Przeznaczenie i ilości posiłków:

      1. Posiłki dla przedszkola:

      Śniadania 20 400

      Obiady 20 400

      Podwieczorki 20 400

      1. Posiłki dla szkoły podstawowej:

      Obiady dwudaniowe w szkole podstawowej 20 000

      Dostawa codzienna w termosach - oddzielnie szkoła podstawowa, oddzielnie przedszkole

      Wydawanie posiłków po stronie szkoły

      Śniadanie dowóz do 8:45

      Obiad, podwieczorek od 10:00 do 10:30

       

      Podana ilość porcji jest szacunkowa

      Jest to uśredniona ilość oszacowana na podstawie ilości posiłków zamówionych od 02.01.2020 r. do 30.11.2020r. i służy wyłącznie do wyceny oferty.

      Zmiana ilości zamawianych posiłków nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

       

      Posiłki dla uczniów szkoły podstawowej dostarczane będą w dni nauki szkolnej, dla dzieci z przedszkola w dni  pracy przedszkola oraz inne dni wskazane w zamówieniach.

      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.

       

      Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków w stu procentach zgodnie z zasadami żywienia i jadłospisem, który przedkłada Zamawiający – zgodnie z załącznikiem nr 9, 9a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu. Zmiany jadłospisu dokonywane będą w porozumieniu z Wykonawcą.

      Warunkiem płatności za daną partię posiłków jest każdorazowe zatwierdzenie ich zgodności z SIWZ przez Dyrektora Szkoły lub wyznaczonego przez niego pracownika.

      Wszystkie posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, 1893, z 2016 r. poz. 65, 1228. z późniejszymi zmianami).


      Posiłki muszą być przygotowane z pełnowartościowych, świeżych, naturalnych produktów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.

      Nie dopuszcza się mięsa i przetworów z puszek konserwowych,

      Dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności  i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz środkami transportu  przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne,

      Dostarczane posiłki muszą być gotowe do spożycia bez konieczności dodatkowych przygotowań.

      Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia technologa żywienia zbiorowego lub dietetyka, który będzie sprawował kontrolę dostarczanych Zamawiającemu posiłków. Wymieniony technolog żywienia zbiorowego lub dietetyk powinien potwierdzać zgodność dostarczanych każdorazowo Zamawiającemu posiłków w postaci podpisu na Zamówieniu Dziennym.

      Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przygotowania i dostawy posiłków z zachowaniem aktualnych norm żywienia, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia oraz posiadać instrukcję i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP w zakresie żywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej.

      Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.

      Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zezwalającego na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem.

      Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

      Wykonawca zadba o czystość termosów w których odbywać się będzie transport posiłków. 

      Temperatura wydawanego  posiłku winna mieścić się w granicach 80-90 stopni Celsjusza, z wyjątkiem posiłków, które z zasady podaje się „na zimno” np.: jogurty

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w SIWZ, jest nieświeży, kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.           

      Koszt posiłku wskazany w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, przygotowaniem, dostawą.

      Wytyczne zasad żywienia i jadłospisu np. rodzaj potraw, skład, gramatura, kaloryczność,  musi być zgodna z załącznikiem nr 9, 9a do SIWZ.

      Wykonawca musi dostarczać posiłki w 100 % zgodnie z zasadami żywienia i jadłospisem: w pierwszym dniu dostarczenia posiłków Wykonawca dostarczy dania z pierwszego dnia jadłospisu, drugiego dnia z drugiego dnia jadłospisu i dalej w kolejne dni analogicznie – z wyjątkiem sytuacji gdy posiłki mięsne wypadają w piątek, wówczas zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany tego dania na danie jarskie z innego dnia jadłospisu.

      Podany przez Zamawiającego w załączniku nr 9a do SIWZ jadłospis będzie powtarzany cyklicznie.

      CPV: 55524000-9  Usługi dostarczania posiłków do szkół

       

      IV. Termin wykonania zamówienia

      02.01.2020 - 31.12.2020 r.

       

      V. Warunki udziału w postępowaniu

       

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

      1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

      Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

      2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

      Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

      3) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania zamówienia.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

       

      VI. Wykaz oświadczeń, dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:

       

      - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

       

      - Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; tj. wykaz minimum 1 usługi cateringowej polegającej na dostarczaniu posiłków do szkół lub przedszkoli lub szkół i przedszkoli na kwotę minimum 80000,00 złotych brutto, poświadczona referencjami (usługa musi być świadczona nieprzerwanie jednemu wykonawcy przez 1 rok szkolny lub okres zawarty w jednym roku kalendarzowym) – załącznik nr 5

       

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. minimum 1 technolog żywienia zbiorowego lub dietetyk z minimum 24 miesięcznym stażem pracy przy kontrolowaniu, nadzorowaniu, przygotowywaniu i dostawy posiłków do przedszkoli lub szkół lub przedszkoli i szkół - załącznik nr 6

       

      - Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 tj.

      a. jeden termos zdolny pomieścić 500 szt. pierogów lub kopytek ułożonych w maksymalnie 2 warstwy –

      b. jeden piec konwekcyjno parowy w którym można jednorazowo przygotować min. 100 porcji np. kotletów, udek, gołąbków. Piec konwekcyjno parowy z odpowiednim atestem.

      c. zmywalnia do naczyń

       

      - Oświadczenie o deklarowanym czasie dostawy: od momentu przygotowania potrawy do jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego (poświadczone mapą z zaznaczonym punktem przygotowania potraw oraz docelowym punktem dostawy posiłków tj. siedziby zamawiającego) – załącznik nr 8

      - Dokument zaświadczający posiadanie instrukcji i procedur z zakresu bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP w zakresie żywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej

       

      VII. Wykaz oświadczeń, dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu:

       

      - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1,  ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;

       

      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

       

      - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w formie oryginału) – załącznik nr 3a

       

       

      3. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2

       

      4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

        

      VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

       

      1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

      (w formie oryginału) oraz:

       

      - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

       

      - Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; tj. wykaz minimum 1 usługi cateringowej polegającej na dostarczaniu posiłków do szkół lub przedszkoli lub szkół i przedszkoli na kwotę minimum 80000,00 złotych brutto, poświadczona referencjami (usługa musi być świadczona nieprzerwanie jednemu wykonawcy przez 1 rok szkolny lub okres zawarty w jednym roku kalendarzowym) – załącznik nr 5

       

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. minimum 1 technolog żywienia zbiorowego lub dietetyk z minimum 24 miesięcznym stażem pracy przy kontrolowaniu, nadzorowaniu, przygotowywaniu i dostawy posiłków do przedszkoli lub szkół lub przedszkoli i szkół - załącznik nr 6

       

      - Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 tj.

      a. jeden termos zdolny pomieścić 500 szt. pierogów lub kopytek ułożonych w maksymalnie 2 warstwy –

      b. jeden piec konwekcyjno parowy w którym można jednorazowo przygotować min. 100 porcji np. kotletów, udek, gołąbków. Piec konwekcyjno parowy z odpowiednim atestem.

      c. zmywalnia do naczyń

       

      - Oświadczenie o deklarowanym czasie dostawy: od momentu przygotowania potrawy do jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego (poświadczone mapą z zaznaczonym punktem przygotowania potraw oraz docelowym punktem dostawy posiłków tj. siedziby zamawiającego – najszybszą trasą) – załącznik nr 8

      - Dokument zaświadczający posiadanie instrukcji i procedur z zakresu bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP w zakresie żywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej

       

      - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1,  ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;

       

      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

       

      - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w formie oryginału) – załącznik nr 3a

       

       

      2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

      3. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.

      1)   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

      2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

       

      „Usługa dostarczania gorących posiłków do szkoły na rok 2020"-

      nie otwierać przed 04.12.2019r., godz. 12.15"

       

      3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

       

      Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

      UWAGA!!!

      W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

       

      IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

       

      4. Miejsce i termin składania ofert:

       

      Oferty należy składać do dnia: 04.12.2019r. do godz. 12.00

      w siedzibie zamawiającego: sekretariat

      Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

       

      5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

       

      Oferty zostaną otwarte dnia: 04.12.2019 r. do godz. 12.15

      w siedzibie zamawiającego: gabinet dyrektora szkoły

       

      X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

      1. Cena oferty to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usługi (Dz.U. poz. 915).

      2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.

      3. Cena może być tylko jedna.

      4. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrową, a ceną podaną słownie, Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.

      5. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

      6. Cena za przedmiot zamówienia to cena ryczałtowa.

       

      XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

      -      Oceny ofert będzie dokonywał zamawiający. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

      -      W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

      Opis kryteriów oceny:
      A) nazwa kryterium: cena,  waga: 60%

                  Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzymuje 60 pkt.,

      pozostali punktację otrzymują wg wzoru:  C = Cn/Cx x 60% *100 punktów

       gdzie Cn – cena najniższej ważnej oferty, Cx – cena rozpatrywanej oferty, C – ilość punktów rozpatrywanej oferty w kryterium cena

       

      B) Nazwa kryterium: Czas dostawy: od momentu przygotowania potrawy do jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego

      waga: 30%

      W zależności od zadeklarowanego czasu dostawy Wykonawca otrzyma:

      - 10 punktów za zadeklarowanie czasu dostawy: powyżej 50 min

      - 20 punktów za zadeklarowanie czasu dostawy: od 31 minut do 50 min

      - 30 punktów za zadeklarowanie czasu dostawy: do 30 min

       

      C) Nazwa kryterium: doświadczenie technologa żywienia zbiorowego lub dietetyka przy kontrolowaniu, nadzorowaniu, przygotowywaniu i dostawy posiłków do przedszkoli lub szkół lub przedszkoli i szkół

      Waga: 10%

      W zależności od wykazanego doświadczenia , Wykonawca otrzyma:

      - 10 punktów za wykazanie zatrudnienia technologa żywienia zbiorowego z minimum 3 letnim stażem (Zamawiający dopuszcza sumowanie umów, świadectw pracy)

       Załączniki do pobrania: Zalaczniki.zip

     • Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

     • 08.30 Złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza

      i Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Litewski)

       

      09.00 Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny)

      10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (katedra lubelska)

       

      11.30 Przemarsz na Plac Zamkowy

       

      11.45 Uroczystość na Placu Zamkowym:

      • Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę

      uroczystości i powitanie kompanii honorowych

      • Odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego

      • Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt

      • Wystąpienie Wojewody Lubelskiego

      • Apel pamięci i salwa honorowa

      • Koncert orkiestry wojskowej z musztra paradna

      • Złożenie kwiatów przez Komitet Honorowy pod Pomnikiem

      Zaporczyków, tablicami upamiętniającymi Więźniów Zamku oraz

      Pomnikiem – Symbolem Lwowa

      • Defilada kompanii honorowych, jazdy i pojazdów historycznych

      • Imprezy towarzyszące, w tym m.in.:

      - okolicznościowy koncert orkiestry wojskowej

      - prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych

      - wystawa sprzętu Wojska Polskiego i innych służb mundurowych

      - wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości” (przewodnicy PTTK)

      - śpiewanki patriotyczne (harcerze)

      - Miejska Gra Niepodległościowa

      - Nocna Mila Niepodległości (zbiórka o godz. 16:30 na Placu

      Litewskim)

       

      13.45 Złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających:

      Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo

      lubelskie i Wojewodę Lubelskiego w latach 1941-1944 (Sad

      Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)

      Jerzego de Tramecourta – Wojewodę Lubelskiego w latach

      1937-1939 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

      Stanisława Moskalewskiego – Wojewodę Lubelskiego w latach

      1919 - 1926 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

       

      14.00 Złożenie kwiatów na mogiłach Legionistów (cmentarz wojenny przy

      ul. Białej)

       

      Odezwa_11_listopada_2019.pdf