• Stypendia w naszej szkole

     • Uczniowie, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce ( średnia 5.0 i powyżej , wzorowe zachowanie).

      1.Filipiuk Aleksandra – średnia 5,5

      2.Harczuk Krystian - średnia 5,46

      3.Hornowska Marta - średnia 5,25

      4.Rusak Wiktoria – średnia 5,17

      5.Ładnowska Maja – średnia 5,15

      6.Tokarz Zofia – średnia 5,08

      7. Hawryluk Aleksandra – średnia 5,08

      8.Baraś Maja – średnia 5,0

      9.Pochylczuk Karolina – średnia 5,0

      10.Litaszewka Wiktoria – średnia 5,0

      11.Proć Aleksandra – średnia 5,0

      12.Szarafin Daniel – średnia 5,0

      13.Lesiuk Aleksandra – średnia 5,0

      Gratulujemy !!!

     • Uczniowie nagrodzeni w roku szkolnym 2019/2020

     •  

      KLASA I A

      Filip Diadia

      Lena Dudarewicz

      Grzegorz Łukaszyk

      Nikodem Kamys

      Urszula Puźniak

      Marcel Pokryszka

      Dominika Sokołowska

      Hubert Słupski

      Maksymilian Wojtal

      Zuzanna Szczerbiak

      Jakub Rząd

      Wojciech Serwatka

       

      KLASA I B

      Matraj Wiktoria

      Karol Golec

      Oliwia Szwanc

      Dawid Socha

      Zuzanna Ostapińska

      Mateusz Jachtoma

       

      KLASA II A

      Tokarz Wiktoria

      Ładnowska Olivia

      Szajuk Wiktor

      Ożóg Oskar

      Bratkowski Kornel

      Piwnicka Klara

      Bondyra Aleksandra

      Sowiński Kacper

      Kuter Mateusz

       

      KLASA II B

      Natalia Filipiuk

      Zuzanna Nowosad

      Maja Rodzik

      Joanna Mnich

      Maja Soroka

      Zofia Szajnoga

      Mateusz Denkiewicz

      Franciszek Łukaszczuk

      Maria Gałkowska

       

      KLASA III A

      Bizuga Grzegorz

      Bukała Lena

      Długosz Mikołaj

      Gąsowski Jakub

      Gozdek Filip

      Kostrubiec Zuzanna

      Proć Michał

       

      KLASA III B

      Emilia Chmiel

      Dominik Jopek

      Wiktor Karski

      Michał Kiełczewski

      Gabriel Koprowski

      Jakub Kość

      Norbert Laska

      Szymon Nowosad

      Gabriela Wojtal

      Michał Żuk

       

      KLASA IV A

      Marta Hornowska 5,25 - zachowanie wzorowe

      Wiktoria Rusak 5,17 - zachowanie wzorowe

      Daniel Szarafin 5,0 - zachowanie wzorowe

      Magdalena Plichta 4,83 - zachowanie wzorowe

       

      KLASA VA

      Aleksandra Hawryluk 5,08 – zachowanie wzorowe

      Aleksandra Proć 5,0 – zachowanie wzorowe

      Magdalena Krukowska 4,77 – zachowanie wzorowe

      Zuzanna Szwanc 4,77 – zachowanie wzorowe

      Piotr Wilgos 4,77 – zachowanie wzorowe

       

      KLASA V B

      Krystian Harczuk 5,46 - zachowanie wzorowe

      Zofia Tokarz 5,08 - zachowanie wzorowe

      Karolina Pochylczuk 5,0 - zachowanie wzorowe

      Maja Baraś 5,0 - zachowanie wzorowe

      Wiktoria Litaszewska 5,0 - zachowanie wzorowe

      Julia Niedźwiedź 4, 92 - zachowanie wzorowe

      Dominika Bondyra 4,85 - zachowanie wzorowe

       

      KLASA VI A

      Maja Nowosad - 4,92 - zachowanie wzorowe

       

      KLASA VI B

      Maja Ładnowska 5,15 - zachowanie wzorowe

      Aleksandra Lesiuk 5,0 - zachowanie wzorowe

      Kinga Danilewicz 4,92 - zachowanie wzorowe

      Martyna Lesiuk 4,77 - zachowanie wzorowe

       

      KLASA VII B

      Aleksandra Filipiuk 5,5 - zachowanie wzorowe

      Miłosz Karwina 4,86 - zachowanie wzorowe

      Błażej Gontarz 4,79 - zachowanie wzorowe

       

      KLASA VIIIA

      Klaudia Kucharczuk 4,93 - zachowanie wzorowe

       

      100% FREKWENCJA

      KLASA II A

      Aleksandra Bondyra

      Wiktor Szajuk

       

      KLASA II B

      Natalia Filipiuk

       

      KLASA IV A

      Adamczuk Paweł

      Marta Hornowska

       

      KLASA VI A

      Konrad Daciej

      Jakub Komisarczuk

      Oliwia Sobczak

      Krzysztof Surmacz

       

      KLASA VII B

      Magdalena Podlipska

       

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

       

     • Kolonie letnie

     • OFERTA KOLONII LETNICH 2020 – świetna zabawa i bezpieczeństwo Twojego Dziecka!

      Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2020

      r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

      Koszt jaki ponoszą rodzice to

      TYLKO

      : 399,00 zł za turnus plus transport (około 180,00zł).

      Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych

      po 1 stycznia 2004r., których co najmniej jedno z rodziców / prawnych opiekunów jest ubezpieczone

      w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno–rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

      Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć w szczególności:

      1. wypełnioną kartę kwalifikacyjną,

      2.oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

      3. oryginał zaświadczenia z KRUS, zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

      Wszystkie dokumenty składane w związku z koloniami muszą być oryginalne, najlepiej

      uzupełnione długopisem niebieskim.

      Miejsce wypoczynku:

      1. ŁAZY Ośrodek ”Przy Plaży” ul. Leśna 3, Łazy

      2.STEGNA Ośrodek Wypoczynkowo–kolonijny „Polar” ul. Wczasowa 5, Stegna

      TERMINY TURNUSÓW:

      ŁAZY

      1) 01.07-09.07.2020

      2)10-07-18.07.2020

      3)19.07-27.07.2020

      4)28.07-05.08.2020

      5)06.08-14.08.2020

      STEGNA

      1)10.07-18.07.2020

      2)19.07-27.07.2020

      DANE KOORDYNATORA:

      StowarzyszenieInicjatyw Lokalnych,

      biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300

      Krasnystaw

      tel/fax

      do biura

      : (82) 576 14 16

      lub

      bezpośredni kontakt do osób obsługujących realizację

      kolonii letnich:501321552, 579525627, 502355901, 507751786

      e-mail:

      kolonie.sil.krasnystaw@gmail.com

      Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

      Dokumenty.zip do pobrania.

       

     • Zakończenie Roku Szkolnego

     • Szanowni Państwo!

      W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego informuję, że wręczenie świadectw odbędzie się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa według harmonogramu. Do szkoły dzieci będą wchodziły w maseczkach 2 wejściami - jedna klasa  od strony sali gimnastycznej druga od strony biblioteki szkolnej. Aby zachować niezbędne odstępy rozdanie świadectw odbędzie się na korytarzu górnym i sali gimnastycznej.W przypadku gdy  ktoś z Państwa uzna,że nie chce tego dnia wysłać dziecka do szkoły świadectwa można będzie odebrać indywidualnie przez cały następny tydzień. Każda klasa ma wyznaczony dzień tygodnia.Istnieje również możliwość odebrania świadectwa we wrześniu.Równocześnie informuję,że do szkoły wpuszczane będą tylko dzieci z danej klasy.

      Harmonogram wręczania świadectw

      Klasa VIII – 8.00 sala gimnastyczna /wejście od sali gimnastycznej /

      Klasa VII a – 8.15 górny korytarz /wejście od biblioteki/

      Klasa VII b – 9.00 sala gimnastyczna

      Klasa VI b – 9.15- górny korytarz

      Klasa VI a – 10.00 – sala gimnastyczna

      Klasa V a – 10.15 – górny korytarz

      Klasa V b – 11.00 sala gimnastyczna

      Klasa IV – 11.15 górny korytarz

       

      Klasa I a – 12.00 – sala gimnastyczna

      Klasa I b – 12.15 - górny korytarz

      Klasa II a – 13.00 sala gimnastyczna

      Klasa II b – 13.15- górny korytarz

      Klasa III – 14.00 sala gimnastyczna

      Klasa III b – 14.15- górny korytarz

       

      Dodatkowe terminy w godz. 7.00-15.00

      Poniedziałek 29 czerwca  – klasy I

      Wtorek 30 czerwca  – klasy II

      Środa  1 lipca – klasy III

      Czwartek 2 lipca  – klasy IV-V

      Piątek 3 lipca  – klasy VI-VII

      Pozdrawiam

      Agnieszka Herc - dyrektor szkoły

       

       

       

          

       

       

       

     • Procedury obowiązujące w bibliotece

     • PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

       

      Postanowienia ogólne:

      1. Bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
      2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
      3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
      4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
      5. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
      6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
      7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

       

       

      REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

       

      Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

      • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
      • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
      1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
      2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
      3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
      4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
      5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
      6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
      7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
      8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
      9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
      10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

       

      ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

      1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
      2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
      3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
      4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
      5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
      6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
      7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
      8. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
      9. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie 
       z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
      10. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
      • podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela;
      • książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

      Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

       

     • Procedury bezpieczeństwa - konsultacje klasy VIII

     • Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji konsultacji w klasie VIII w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

      od 25 maja 2020 r. do odwołania

       

      Organizacja

       

      1. Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i stałej sali
      2. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      3. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i jednego nauczyciela
      4. Konsultacje indywidualne oraz grupowe zostaje zachowana odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

       

      1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
      2. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności( m.in.: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rak, tylko osoby zdrowe)
      3. W konsultacjach  mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
      4. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każdy uczeń  zostanie poddany pomiarowi temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej. Nie odnotowuje się , jaką temperaturę ma dany uczeń, a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona. Wynik powyżej 37,5 stopni C oznacza, ze rodzic powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, ze dziecko jest zdrowe.
      5. Jeżeli uczeń  przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od  innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

       

      Higiena, czyszczenie  i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      1. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku powinny dezynfekować ręce, obowiązkowe są również rękawiczki ochronne oraz maseczka.
      2. Należy regularnie myć ręce woda z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu na zajęcia czy po skorzystaniu z toalety.
      3. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym blatów .
      4. Personel pracujący w szkole powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos
      5. Po każdorazowym rozpoczęciu/zakończeniu zajęć sala jest wietrzona, są dezynfekowane powierzchnie dotykowe: biurka, stoliki/ krzesła, klamki, włączniki światła, oraz sprzęt do rehabilitacji.

      Procedura postępowania na wypadek zarażenia korona wirusem

       

      1. Pracownik wie, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzi do pracy, powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
      3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu,  dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
      4. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
      6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

      Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

      W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

      Materiały są dostępne także na stronie

      https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

      https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf

       

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

       

       

       

      Warszawa, 19 maja 2020 r.

       

      Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
      na rok szkolny 2020/2021

       

      Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


      Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


      Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

      • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
       go o świadectwo ukończenia szkoły. 
      • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
       o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


      Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

      Terminy uzupełnienia wniosków

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

      • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
      • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

       

      Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

       

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

       

      W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.


      Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

      Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

      Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

       


      Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie


      Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

       

      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

       

      W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

       

      Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

       

      Konsultacje dotyczące projektu harmonogramu

       

      Od 8 do 13 maja br. przeprowadzono konsultacje zewnętrzne dotyczące projektu terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych (o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  na rok szkolny 2020/2021.

       

      Otrzymaliśmy uwagi od ponad 200 podmiotów, w tym osób prywatnych, nauczycieli, rodziców, samorządów, dyrektorów szkół  i placówek, a także kuratorów oświaty. Wszystkie uwagi zostały szczegółowo przeanalizowane, a część z nich, po ich uwzględnieniu, wpłynęła na ostateczny kształt harmonogramu. Dziękujemy za zainteresowanie konsultacjami i współpracę przy konstruowaniu terminarza.

      Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

       

     • Procedury bezpieczeństwa

     • Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

      od 18 maja 2020 r. do odwołania

       

      Postanowienia ogólne

      Od 18 maja 2020 r. przywracamy możliwość (za zgodą rodziców), prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży mających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego niezbędnych do prawidłowego rozwoju przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

      Organizacja zajęć rewalidacyjnych

       

      1. Zajęcia rewalidacyjne to indywidualna terapia ucznia ze specjalistą
      2. Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i stałej sali
      3. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      4. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i jednego specjalistę.
      5. Odległość pomiędzy stanowiskami dla ucznia i specjalisty powinny wynosić min. 1,5 m
      6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
      7. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności( m.in.: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rak, tylko osoby zdrowe)
      8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i  odbierający z zajęć rewalidacyjnych mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry.
      9. W zajęciach rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
      10. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko zostanie poddane pomiarowi temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej. Nie odnotowuje się , jaką temperaturę ma dane dziecko, a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona. Wynik powyżej 37,5 stopni C oznacza, ze rodzic powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, ze dziecko jest zdrowe.
      11. Dzieci na zajęcia rewalidacyjne będą przyprowadzane/odbierane  przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły
      12. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od  innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

       

      Higiena, czyszczenie  i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      1. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku powinny dezynfekować ręce, obowiązkowe są również rękawiczki ochronne oraz maseczka.
      2. Należy regularnie myć ręce woda z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu na zajęcia czy po skorzystaniu z toalety.
      3. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym blatów .
      4. Personel pracujący w szkole powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos
      5. Po każdorazowym rozpoczęciu/zakończeniu zajęć sala jest wietrzona, są dezynfekowane powierzchnie dotykowe: biurka, stoliki/ krzesła, klamki, włączniki światła, oraz sprzęt do rehabilitacji.

      Procedura postępowania na wypadek zarażenia korona wirusem

       

      1. Pracownik wie, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzi do pracy, powinien zostać w domu i skontaktować się telefonicznie, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
      3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu,  dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
      4. Należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
      5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
      6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

       

       

       

       

       

     • Podziękowanie

     •  

      Za wrażliwość i zawsze otwarte serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.Za zaangażowanie w bezinteresowną chęć czynienia dobra.

      Za pomoc i życzliwość.

       

      DZIĘKUJEMY !!!

       

      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie akcji charytatywnejna rzecz Sylwii. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem włączyli się w przygotowaniei przeprowadzenie kiermaszu. Wszystkim mamom, babciom i ciociom, które wytrwale piekły ciasta, które potem uczniowie sprzedawali.

      Wszystkim zaangażowanym uczniom o otwartych sercach i umysłach działających w „Szkolnym Kole Caritas”.

      Dzięki Wam wszystkim zebraliśmy pieniądze na rehabilitację, które przekazaliśmy mamie Sylwii w dniu 28 kwietnia b.r. na dalszą rehabilitację i leczenie.

       

      Dziękujemy! Nie zawiedliście!

       

      Agnieszka Herc – dyrektor szkoły

     • Wsparcie dla uczniów

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice i Wychowawcy, za nami następny tydzień funkcjonowania w nowej, niespodziewanej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Uczniowie nagle zostali pozbawieni kontaktu z grupą rówieśników, wyrwani z rutyny szkolnej, która była elementem porządkującym codzienność. Samodzielna nauka jest wyzwaniem wymagającym odpowiedzialności i samodyscypliny. Niektórzy bez wsparcia rodziców mogą mieć trudności z realizacją zadań zlecanych przez nauczycieli. Sytuacji nie ułatwia ogólna atmosfera niepokoju o zdrowie.

      Jeśli w tej nowej, trudnej rzeczywistości potrzebujecie wsparcia, przypominamy o możliwości kontaktu telefonicznego z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Zamościu codziennie w godz. 8-15. Tel. 84-639-59-96.

      Pomoc psychologiczną dla mieszkańców powiatu zamojskiego świadczy również Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie tel. 84-687-29-58 w godz. 8-19 Pomoc można uzyskać także u pedagogów szkolnych.