• Sprzątanie Świata Polska 2021 – Myślę, więc nie śmiecę

     • Jak co roku nasi uczniowie wraz z nauczycielami przystąpili do ogólnoświatowej akcji „Sprzątania Świata. Tegoroczna akcja organizowana była pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ponownie nasi uczniowie spisali się na medal sprzątając teren wokół szkoły.

      Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w akcję!

     • Pokazy UMCS

     • W dniu 17 września uczniowie klas siódmych i ósmych pod opieką p. M. Dobromilskiej, p. E. Sałapat, p. M. Papis, p. M. Szykuły i p. B. Zdun uczestniczyli w wycieczce do Lublina na UMCS.Celem wycieczki był udział w pokazach chemicznych i fizycznych.Tematyka pokazów fizycznych opierała się na zagadnieniach z elektromagnetyzmu, mechaniki, ciśnienia oraz akustyki. Na pokazach chemicznych nasi uczniowie pod okiem prowadzących wykonywali różne kolorowe doświadczenia zamieniając m.in. wodę w kolorowy sok.

     • List Lubelskiej Kurator Oświaty

     • 16.09.2021 List Lubelskiej Kurator Oświaty

      Szanowni Państwo dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego,w związku z ciągle występującym zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju i dynamicznym wzrostem liczby zakażeń w naszym województwie, polecam:

      1) konsekwentne realizowanie i przestrzeganie, wytycznych sanitarnych MEiN, MZ i GIS dla przedszkoli i szkół, rekomendacji Wojewody Lubelskiego i służb mu podległych oraz reagowanie na aktualne wskazówki w tym zakresie,

      2) dopilnowanie ścisłego przestrzegania zasady, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,

      3) bieżące monitorowanie oraz raportowanie Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty o sytuacji w szkole (informację o zawieszeniu działalności szkoły/placówki w części lub całości proszę przesłać w tabeli na adres zawieszenie@kuratorium.lublin.pl oraz do wizytatora sprawującego bezpośredni nadzór nad szkołą/placówką lub dyrektora delegatury/wydziału).

      Dziękując Państwu za zaangażowanie i dotychczasowe działania, życzę zdrowia.

     • Spotkanie z wychowawcami

     • Spotkanie z wychowawcami klas odbędzie się w większości przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams. Poniżej harmonagram spotkań poszczególnych klas.

      Serdecznie zapraszamy.

     • Infolinia 800 800 605

     • Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, przeżywający kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19, mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

      Można skorzystać, także z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

     • Konkurs fotograficzny

     • Zachęcamy uczniów do udziału w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie Fotograficznym „Żyjmy zdrowo”. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodych ludzi. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 25 fotografii związanych z szeroko rozumianym pojęciem ochrony środowiska naturalnego.

      Na autorów 20 najlepszych prac czekają bony na zakup sprzętu elektronicznego. Prace konkursowe można przesyłać do 31 października 2021. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://ekomaika.pl/konkurs/

      Konkurs organizuje Ekologiczna Agencja Informacyjna EKOMAIKA.pl we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. 

     • Podręczniki do języka niemieckiego klas IV - VI

     • kl. IV
      WIR SMART 1, Giorgio Motta
      Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej
      Podręcznik + zeszyt ćwiczeń - WERSJA PODSTAWOWA

      Kl. V
      WIR SMART 2, Giorgio Motta
      Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej
      Podręcznik + zeszyt ćwiczeń - WERSJA PODSTAWOWA

      Kl. VI
      PUNKT Język niemiecki kl. VI, Anna Potapowicz
      Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

     • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – tryb pełny stacjonarny

     • Ogólne zasady dla szkół i placówek:

      Szczepienie

      • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

      Dezynfekcja

      • przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

      Dystans

      • minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

      Higiena

      • częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      Maseczka

      • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

      Wietrzenie

      • przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

      Więcej informacji na stronie.

     • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

     • Uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli nowy rok szkolny 2021/2022 od spotkania z Dyrektorem Szkoły p. Katarzyną Skrzypek na sali gimnastycznej, następnie przeszli z Wychowawcą do swojej klasy. W związku z pandemią rozpoczęcie roku szkolnego dla klas starszych odbyło się w formie spotkań z wychowawcami.

     • Dowożenie

     • Trasy dowozu uczniów - wrzesień 2021

       

      p. Jarosław Witkowski

       

      6.45 –Sitno, 6:55 Zamość ul. Hrubieszowska, 7:00 Kalinowice ,opiekun Misztal lub Mierzwa
      7:10 Jarosławiecopiekun Misztal lub Mierzwa

      7:15 Czołki, 7:20 Kornelówka,  Kolonia Sitno, 7:30  Janówka, 7:35  Sitno,7:40  Stabrów,  7:50 Jarosławiec, 

      Powroty

      12:50 - Cześniki Górne, Cześniki Dolne, Niewirków, opiekun z Cześnik

      14:20 - Cześniki Górne, Cześniki Dolne, Niewirków, opiekun z Cześnik

      15:10 - Jarosławiec, Sachalin, 15:20 Kalinowice, Szopinek, opiekun z Jarosławca

       

      p. Stanisław Bohacz

       

      6:45 Sitno, 7:05Cześniki Górne, 7:15 Cześniki Dolne, 7:20 Niewirków,7:30 Cześniki Szkoła, opiekun E. Gontarz

      7.25 – Cześniki,7:30Boży Dar,7:40 Jarosławiec, opiekun E. Gontarz

      Powroty

      12:40 poniedziałek, wtorek, czwartek

      11:40 środa, piątek

       Jarosławiec, Karp, Miączyn, Cześniki, Boży Dar, Jarosławiec, opiekun z Jarosławca

      15:10 - Jarosławiec, Karp, Miączyn, Cześniki, Boży Dar, Jarosławiec,  Sitno, opiekun z Jarosławca

       

      p. Zbigniew Wójtowicz

      6:35 – Sitno, 6:45 Horyszów Nowa Kolonia, 6:50 Horyszów Stara Kolonia,
      6:55 Horyszów Pol., 7:00 Sitno, opiekun z SP Sitno

      7:00 –Sitno, 7:05 Horyszów Pol., 7:15 Miączyn,7:20 Karp, 7:30 Jarosławiec Szkoła, opiekun K. Zimek

      7:30 - Jarosławiec , 7:35 Reforma(Szopinek),  Jarosławiec, 7:40 Sachalin,  opiekun K.  Zimek

      Powroty

      12:40 poniedziałek, wtorek, czwartek

      11:40 środa, piątek

      Jarosławiec, Sachalin, Szopinek, Stabrów, Horyszów Pol., Janówka, Kolonia Sitno, Sitno, Czołki opiekun z Jarosławca

      13:30 Sitno,  Stabrów, Ministrówka, Miączyn Kolonia,  Horyszów Stara Kolonia, Horyszów Nowa Kol, Zamość(opiekun A. Sołoducha) opiekunz Jarosławca

      15:10 - Jarosławiec, Stabrów, Horyszów Pol.,  Sitno, Czołki, Kolonia Sitno, Janówka,
       

       

      p. Eugeniusz Olkuski

      6.30 –Sitno,6:45 Żuków, 6:55 Podźródła, 7:05Stanisławka,7:15 Rozdoły,7:20 Janówka, 7:25Kolonia Sitno,7:30 Kornelówka,7:35 Czołki, 7:45  Sitno opiekun R. Krajewski

      Powroty

      13:10 Sitno,14:10 Horyszów Pol. opiekun J. Malowana

      14.55(poniedziałek, wtorek, środa) 14.30 (czwartek, piątek) – Sitno, Czołki  Kornelówka, Kolonia Sitno,Janówka, Rozdoły, Stanisławka, Podźródła, Żuków, Horyszów Pol.,  Sitno, opiekun M. Car