• Harmonogram nauki hybrydowej w klasach IV - VIII

     •  

       

      17 maja 2021 - Poniedziałek

      Do szkoły przychodzą uczniowie z klas IVa, V, VIa, VIIa,  pozostali uczniowie -  nauka zdalna.

      18 maja 2021 – Wtorek

      Do szkoły przychodzą uczniowie z klasIVb, V, VIb, VIIb, pozostali uczniowie - nauka zdalna.

      19 maja 2021 - Środa

      Do szkoły przychodzą uczniowie z klasIVa, V, VIa, VIIa,  pozostali uczniowie - nauka zdalna.

      20 maja 2021 – Czwartek

      Do szkoły przychodzą uczniowie z klasIVb, V, VIb, VIIb,  pozostali uczniowie - nauka zdalna.

      21 maja 2021 - Piątek

      Do szkoły przychodzą uczniowie z klasIVa, V, VIa, VIIa,  pozostali uczniowie -nauka zdalna.

       

      24 maja 2021 - Poniedziałek

      Do szkoły przychodzą uczniowie z klasIVb, V, VIb, VIIb,  pozostali uczniowie - nauka zdalna.

      25 maja 2021 – Wtorek

      Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć.

      26 maja 2021 – Środa

      Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć.

      27 maja 2021 – Czwartek

      Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć.

      28 maja 2021 Piątek

      Do szkoły przychodzą uczniowie z klas IVb, VIb, VIIb, VIIIa, VIIIb, pozostali uczniowie - nauka zdalna.

     • Zasady, kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

     •  

      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 17 do 21 maja wracają klasy z oddziału A czyli uczą się poniedziałek, środa, piątek, natomiast klasy z oddziału B uczą się wtorek, czwartek .
      • W następnym tygodniu /24 i 28 maja/ klasy z  oddziału B.
      •  25, 26, 27 maja dni wolne od zajęć - egzamin 8 klas
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.