• Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

     • 21 kwietnia 2021

      Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa.Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów – podziałWytyczne zostały podzielone na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

      • w Sekcji 1 – podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów;
      • w Sekcji 2 – wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
      • w Sekcji 3 – wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
      • w Sekcji 4 – wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
      • w Sekcji 5 – wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
      • w Sekcji 6 – wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, u obserwatora lub u zdającego.

      W dokumencie oznaczono wytyczne, o których zdający powinni zostać poinformowani przed egzaminem, a także informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.W materiale znalazły się także dodatkowe instrukcje związane z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań powiązanych z daną wytyczną. Są to np. szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.Źródło: MEiN

       

     • Lista uczniów przyjętych do klasy I

     •  

      Lista uczniów przyjętych do klasy I a  – rok szkolny 2021/2022

      1. Bukała Nadia
      2. Choma Bartłomiej
      3. Ćwikła Natalia
      4. Długosz Lena
      5. Guzik Natalia
      6. Harczuk Dawid
      7. Hojda Oliwia
      8. Janusz Zuzanna
      9. Kostrubiec Szymon
      10. Kozioł Krystian
      11. Łagowska Nikola
      12. Marciniewicz Agata
      13. Muzyczuk Leonard
      14. Nowicka Izabela
      15. Ordyniec Amelia
      16. Piela Maja
      17. Rusak Rafał
      18. Skorupa Igor
      19. Smyl Łucja
      20. Szostak Przemysław
      21. Waśko Emilia
      22. Wołoszyn Tymon 
     • Przedszkole otwarte

     • Zgodnie z decyzją Rządy od 19 kwietnia (poniedziałek) przedszkola i żłobki zostają otwarte dla wszystkich dzieci.

      Serdecznie zapraszamy.