• Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy? – wskazówki dla rodziców

    •  

      

     Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

     – wskazówki dla rodziców

      

     1. Podczas artykulacji głosek  s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n  dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada,
      z której się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
     2. Dziecko nawykowo mówi przez nos.
     3. Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka.
     4. Mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.
     5. Dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia r.
     6. Jeśli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab).
     7. Po ukończeniu 4. roku życia dziecko :
     • wymawia głoski  s, z, c, dz  jak  ś, ź, ć, dź,
     • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d  na  t  (dom=tom),

     w na f  (woda=fota),  g na k (gęś=kęś),  b na p (buda=puta),

     • myli głoski o podobnym brzmieniu np. s – c (sala=cala), sz – cz (szyje=czyje).
     1. Rozwój mowy dziecka:
     • 2- letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymawia kilka słów),
     • 3- letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5- rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań),
     • 4- letniego jest na poziomie mowy dziecka 2- letniego (formułuje tylko proste zdania),
     • 5- letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5- letniego (proste zdania),
     • 6- letniego jest na poziomie mowy dziecka 3- letniego (pojawiają się  zdania złożone),
     • 7- letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5- letniego.

      

     oprac. A. Samulak