• Centrum Informacji i Wiedzy

    • Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa


     W ramach projektu powstało Centrum Informacji i Wiedzy.

     Program

     1. Centrum Informacji i Widzy jako miejsce wymiany kontaktów, wiedzy i doświadczeń między szkołami.

     2. Koordynacja w ramach Centrum Informacji i Wiedzy wspólnie podjętych inicjatyw na polu poznania i archiwizowania obiektów stanowiących bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

     3. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie przez Centrum Informacji i Wiedzy zbiorowych dokonań uczniów w postaci baz danych, prezentacji multimedialnej, folderów.

     4. Inicjowanie wśród uczniów postaw podnoszenia rangi własnej okolicy i promocja jej niepowtarzalnych walorów poprzez uczestnictwo w zajęciach Centrum Informacji i Wiedzy.


     Regulamin udostępniania zasobów


     1. Zasoby Centrum Informacji i Wiedzy dostępne są wszystkim zainteresowanym, a w szczególności uczniom Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym pracującym w szkole.

     2. Zasoby Centrum Informacji i Wiedzy dostępne są również na stronie
     Internetowej Szkoły