• Wirtualna Społeczność Szkolna

    • „Wirtualna Społeczność Szkolna”. Projekt jest realizowany z funduszy EFS w priorytecie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
      
     Dotacje przyczyniły się do powstania oprogramowania internetowego portalu szkolnego

     pełniącego funkcję narzędzia komunikacji pomiędzy kadrą pedagogiczną, dyrekcją a  rodzicami i uczniami. Przeszkolimy opiekuna szkolnego portalu, redaktora oraz kadrę pedagogiczną.

      

     Oprogramowanie ma wiele funkcjonalności wykraczających poza typowe strony internetowe

     szkół, między innymi:

     - galeria zdjęć,

     - blogi,

     - narzędzia elektronicznego kontaktu z dyrektorem, kadrą nauczycielską,

     - miejsca na zamieszczanie dodatkowych materiałów dydaktycznych dla uczniów,

     - miejsca na komunikaty od dyrekcji i nauczycieli,

     - e-wywiadówka – publikacja informacji dla rodziców,

     - fora klasowe, fora kółek zainteresowań

      

     Zachęcamy do zapoznania się z oprogramowaniem dostępnym pod adresem:
     SIS Jarosławiec