• Lepsza sylwetka i wymowa

    •  

     1 września 2011 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „Lepsza sylwetka i wymowa”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

     Główne cele projektu to:

     - kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych i gramatycznych,

     - zmniejszenie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów kl. I – III,

     - zwiększenie dostępności do zajęć pozalekcyjnych.

     W ramach projektu pomocą objętych zostało 27 uczniów z klas I – III, w tym 15 dzieci z zaburzeniami wymowy uczęszcza na zajęcia logopedyczne, zaś 12 z wadami postawy na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Program ww. projektu realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych.

     Dzięki podjętym działaniom szkoła wzbogaci się także o wartościowe pomoce dydaktyczne, m.in. specjalistyczny sprzęt do diagnozowania i koordynowania dysfunkcji rozwojowych, takich jak: wady wymowy i wady postawy.

     Projekt będzie realizowany do 22 czerwca 2012 roku.