• Regulamin wyjazdów na basen

    • Regulamin wyjazdów na basen w ramach projektu

     „Program Powszechnej Nauki Pływania”

     Uczestnik projektu zobowiązany jest:

     1. Punktualnie stawiać się na zbiórkę w placówce.

      

     1. Posiadać odpowiedni ekwipunek: ręcznik, klapki, czepek, strój kąpielowy, suche ubranie na zmianę.

      

     1. Wykonywać polecenia wydawane przez nauczycieli / opiekunów / instruktorów.

      

     1. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.

      

     1. Nie oddalać się od grupy.

      

     1. W czasie podróży:

      

     • stosować się do poleceń opiekuna / kierowcy;

      

     • zajmować wyznaczone miejsce;

      

     • nie przemieszczać i nie stać;

      

     • nie śmiecić i nie hałasować.

      

     1. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu.

      

     1. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia, urazy, skaleczenia.

      

     1. Korzystać z urządzeń w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem.

      

     1. Na basenie bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek instruktora/ratownika lub opiekuna.

      

     1. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

      

     1. Kategorycznie zabrania się:

      

     • wchodzenia do wody i opuszczania pływalni bez pozwolenia instruktora/ratownika lub opiekuna;
     • biegania po śliskich i mokrych powierzchniach;
     • samowolnych skoków do wody;
     • popychania i wciągania pod wodę.

      

     Organizator

      

      

     TREŚCI PROGRAMOWE

     Ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym (20 lekcji)

     do wykorzystania przy realizacji zajęć w ramach projektu

     „Program Powszechnej Nauki Pływania”

     Faza pierwsza (lekcje 1-5 )

     Faza druga (lekcje 6-10)

     Faza trzecia (lekcje 11-15)

     Faza czwarta  (lekcje 16-20)

     1.

      

     Opanowanie podstawowych czynności w wodzie

     6.

      

     Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie

     11

     Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie

     16

      

     Opanowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie

     2.

      

     Zanurzanie głowy do wody.

     7.

      

     Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie

     12

     Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie

     17

      

     panowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie

     3.

     Otwieranie oczu pod wodą.

     8.

     Wykonywanie prostych skoków

     13

     Elementy nurkowania w głąb.

     18

     Elementy nurkowania w dal i w głąb

     4.

      

     Opanowanie wydechu do wody.

     9.

      

     Opanowanie poślizgów na piersiach

     14

     Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na piersiach z poprawnym wydechem

     19

      

     Wykonywanie skoków do wody głębokiej

     5

      

     Ćwiczenia wypornościowe

     10

      

     Opanowanie poślizgów na piersiach

     15

     Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na piersiach z poprawnym wydechem

     20

      

     Gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów w formie festynu lub zawodów.

      

     Sprawdzian I na stopień

     RYBKA

     Sprawdzian II na stopień

     FOKA

     Sprawdzian III na stopień

     NUREK

     Sprawdzian IV na stopień DELFINEK

     1.

      

     Wdech-bezdech- wydech

     w każdej fazie zaznaczenie – łączone 3-5 powtórzeń

     1.

      

     Wykonanie poślizgu na piersiach i grzbiecie z zaznaczoną fazą szybowania – 5 sekund

     1.

      

     Przepłynięcie odcinka 25 m samymi NN do kraula na grzbiecie i kraula na piersiach z wykorzystaniem sprzętu wypornościowego (deska, makaron)

     1.

      

     Przepłynięcie dystansu 25 m kraulem na grzbiecie bez przyborów i przyrządów wypornościowych.

     2.

      

     Wykonanie tzw. „meduzy” na piersiach i grzbiecie – 10 sekund

     2.

      

     Skok do wody

     Wypłynięcie z asekuracją ułożenie ciała na plecach

     2.

     Nurkowanie w głąb z wyłowieniem zabawki z dna pływalni do około 100-120 cm (można wykorzystywać żerdź pływacką)

     2.

     Skok do wody głębokiej,

     wypłynięcie obrócenie się na plecy i dopłyniecie do wyznaczonego miejsca, wyłowienie zabawki z dna pływalni.